แนะนำวิธีการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณ
อาหารสำหรับทารก พร้อมเมนูและวิธีทำ
31 ตุลาคม 2022
ขั้นตอนการทำความสะอาดโซฟาหนัง พร้อมวิธีการดูแลที่ถูกต้อง
7 พฤศจิกายน 2022
Show all

แนะนำวิธีการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณ

สัตว์ทุกชนิดต้องการการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ เราจึงแนะนำวิธีการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

Loading

สัตว์ทุกชนิดต้องการการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ เรามีวิธีการดูแลสัตว์ดังนี้

สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ที่ดำรงชีวิตและอาศัยอยู่ในป่า ปัจจุบันสัตว์ป่ามีจำวนลดลงมาก และใกล้สูญพันธุ์ เราจึงควรดูแลรักษาสัตว์ป่าดังนี้
1. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
2. รักษาสภาพแวดล้อมของป่าให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ตลอดไป
3. ไม่ล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหาร หรือนำอวัยวะอื่นๆมาขาย
4. ไม่ล่าสัตว์ จับสัตว์ในเขตหวงห้าม
5. เมื่อพบเห็นการล่าสัตว์ป่า หรือลักลอบสัตว์ป่าควรแจ้งเจ้าหน้าที่ 

สัตว์เลี้ยง หมายถึง สัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต เช่น เลี้ยงไว้เป็นอาหาร เลี้ยงไว้ใช้งาน เลี้ยงไว้ดูเล่น เรามีวิธีดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรง ดังนี้
1. สร้างที่อยู่อาศัยที่สะอาด และปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยง
2. ให้อาหารตามประเภทของสัตว์อย่างเพียงพอ
3. ให้ความรักและเอาใจใส่แก่สัตว์ที่เลี้ยงไว้
4. ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงและที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอ
5. ฉีดวัคซีนและให้การรักษาเมื่อยามสัตว์เจ็บป่วย

gdpr-image
maidwonderland uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more