6 เรื่องต้องรู้ ก่อนจ้างแรงงานต่างด้าว
เหตุผลที่คนใช้บริการพี่เลี้ยงเด็ก ดีอย่างไร ทำไมถึงเป็นที่นิยม
5 กรกฎาคม 2019
เพราะอะไร การใช้บริการจัดหาแม่บ้าน จึงได้แม่บ้านที่วางใจได้จริง
5 กรกฎาคม 2019
Show all

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนจ้างแรงงานต่างด้าว

                หากคุณคิดจะจ้างแรงงานต่างด้าว คุณจะต้องมีความรู้และเข้าใจกับ 6 เรื่องเหล่านี้ก่อน เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมานั่นเอง เพราะการจ้างแรงงานหรือแม่บ้านต่างด้าวจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าแรงงานที่เป็นคนไทย โดยมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อนดังนี้

1.ต้องมีใบอนุญาตทำงาน

                คนต่างด้าวที่เข้ามาในไทย ไม่ใช่ว่าจะสามารถจ้างมาทำงานได้ทุกคน เพราะจะต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อนจึงจะสามารถทำงานได้ ซึ่งหากคุณรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตมาทำงานก็จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนโดยต้องได้รับโทษนั่นเอง ดังนั้นก่อนจ้างแรงงานต่างด้าวก็ต้องเช็คให้ดี ทั้งนี้หากไม่มีใบอนุญาต นายจ้างก็สามารถพาไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานก่อนได้เช่นกัน

2.งานบางประเภทห้ามคนต่างด้าวทำ

                ก่อนจะจ้างคนต่างด้าวมาทำงาน คุณจะต้องรู้ด้วยว่างานที่คุณจะจ้างนั้นอยู่ในประเภทของงานที่ทำได้หรือไม่ เพราะมีงานบางประเภทที่ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเด็ดขาด ทั้งนี้หากไม่แน่ใจว่างานของคุณสามารถจ้างคนต่างด้าวมาทำได้หรือไม่ ก็สอบถามจากทางกรมแรงงานก่อนได้

3.ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

                คนต่างด้าวจะขอใบอนุญาตเพื่อทำงานได้นั้น จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างเด็ดขาด เช่น เป็นคนวิกลจริต ป่วยด้วยโรคร้ายแรง เคยต้องโทษจำคุกมายังไม่เกิน 1 ปี เป็นต้น ซึ่งในการขอใบอนุญาตทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียด ดังนั้นหากคุณมองเห็นว่าคนต่างด้าวคนใดที่มีลักษณะต้องห้ามก็ไม่ต้องเสียเวลาพาไปทำใบอนุญาตเลย

4.มีกฎหมายคุ้มครองด้วย

                แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย ไม่ว่าจะทำอาชีพ แม่บ้านต่างด้าว พี่เลี้ยงเด็ก หรืออาชีพอะไรก็ตาม จะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองอยู่ด้วย ดังนั้นหากคุณคิดจะจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานก็ควรศึกษาข้อกฎหมายสักนิด โดยเฉพาะเรื่องของอัตราค่าจ้างและการปฏิบัติต่อลูกจ้างต่างด้าว จะได้ไม่เผลอทำผิดกฎหมายจนต้องได้รับโทษนั่นเอง

5.ต้องพกใบอนุญาตติดตัวเสมอ

                เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วจะต้องให้แรงงานต่างด้าวพกติดตัวตลอดเวลา หรือนายจ้างอาจเก็บไว้ในสถานที่ทำงานก็ได้ เพื่อที่เวลามีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจะได้มีใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้นั่นเอง ทั้งนี้หากไม่มีใบอนุญาตติดตัวแม้ว่าจะลืมหรือเก็บไว้ที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่ทำงานก็ตามจะต้องรับโทษ

6.ห้ามทำงานนอกเหนือหน้าที่

                ในการขอใบอนุญาตทำงานจะมีการระบุชัดเจนว่าทำงานอะไร นายจ้างเป็นใคร และทำงานที่ไหน ดังนั้นจะต้องทำงานตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้นห้ามทำนอกเหนือหน้าที่เด็ดขาด หากนายจ้างใช้ให้ลูกจ้างต่างด้าวไปทำงานอื่นก็จะถือเป็นความผิดซึ่งมีโทษนั่นเอง

                การจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงานจะต้องมีข้อปฏิบัติหลายอย่าง ดังนั้นก่อนจ้างคนต่างด้าวก็อย่าลืมศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างให้ดี หรืออาจสอบถามจากกรมแรงงานโดยตรงเลยก็ได้ เพื่อจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง

Loading

gdpr-image
maidwonderland uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more