3 จุดเด่นของการจ้างคนไทยเป็นแม่บ้าน
การหาพี่เลี้ยงเด็ก ไม่ยากอย่างที่คิด แค่ใช้บริการจัดหาพี่เลี้ยง
5 กรกฎาคม 2019
มองหาตัวช่วยดี ๆ สำหรับการดูแลทำความสะอาดบ้าน ด้วยแม่บ้านมืออาชีพ
5 กรกฎาคม 2019
Show all

3 จุดเด่นของการจ้างคนไทยเป็นแม่บ้าน

                แม่บ้านเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก หน้าที่หลักของแม่บ้านก็คือ ช่วยดูแลจัดการสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้านให้สะอาด เรียบร้อย น่าพักอาศัยเพื่อให้คนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันภายในบ้านโดยความต้องการของคนส่วนใหญ่คือต้องการแม่บ้านคนไทยมาดูแล และจัดการภายในบ้าน เพราะการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวถ้าขาดความเข้าใจ และคนที่มีความเชี่ยวชาญอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ดังนั้นจุดเด่นที่สำคัญของแม่บ้านคนไทยที่ คนต่างด้าวไม่มี มีดังนี้คือ

  1. การติดต่อสื่อสาร คนไทยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้คล่องแคล่ว เพราะใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ทำให้การสั่งงาน หรือการพูดคุยต่าง ๆ ทำได้ง่ายขึ้นกว่าการพูดกับคนต่างชาติต่างภาษาจึงไม่มีปัญหาทางด้านความแตกต่างของภาษา ความต่างของภาษาทำให้การสั่งงานต่าง ๆ ต้องเสียเวลาในการศึกษาเรียนรู้ภาษาอันเป็นผลให้การทำงานล่าช้า ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ และขาดประสิทธิภาพ เช่น ถ้ารับแม่บ้านคนพม่า เวลาพูดคุยค่อนข้างยาก ภาษาพม่าไม่มีรากฐานภาษาไทยเลยทำให้การทำความเข้าใจทำได้ยาก ต้องเสียเวลาในการสอนทั้งภาษา และงานต่าง ๆ ภายในบ้านอีกด้วย เป็นต้น
  2. ความสะดวก และรวดเร็วในการจ้างงาน เพราะเจ้าบ้านไม่ต้องยุ่งยากในการทำเอกสารต่าง ๆ สำหรับจ้างงาน เพียงแค่นำบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านมาแสดงก็สามารถเข้าทำงานได้ทันที เจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องไปกรมแรงงานเพื่อขอเอกสารการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทำให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว นั่นคือคนไทยสามารถเริ่มงานได้ทันทีที่เจ้าของบ้านจ้างงาน
  3. ความไว้วางใจ ในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ คนไทยสามารถไว้วางใจได้มากกว่าคนต่างด้าว เพราะในสังคมมีการนำเสนอข่าวจำนวนมากที่บอกถึงความไม่ดี ไม่น่าไว้ใจ และโหดร้ายของคนต่างด้าว เช่น ข่าวการฆ่าเจ้าของบ้านเสียชีวิตของคนงานต่างด้าวเพราะต้องการทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน เป็นต้น ข่าวเหล่านี้มีให้เห็นเป็นระยะเวลายาวนานมาก และมีการนำเสนอให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แม่บ้านต่างด้าวไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนจ้างงานคนในสังคมส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าการจ้างคนมาทำงานภายในที่เป็นคนไทยดีกว่า ปลอดภัยมากกว่า เพราะจะไม่ทำร้ายร่างกาย และทรัพย์สินของผู้จ้างอย่างแน่นอน

                จะเห็นได้ว่าแม่บ้านเป็นอาชีพที่มีความจำเป็น และสำคัญสำหรับการดูแลบ้านอย่างมากในปัจจุบันเพราะคนไม่มีเวลาในการดูแลความสะอาดภายในบ้านของตนเองมากนัก ทำให้แม่บ้านคนไทยกลายเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการหาคนดูแลบ้าน แต่ปัญหาที่สำคัญคือการหาคนไทยมาดูแลบ้านหาได้ยากกว่าคนต่างด้าวนั่นเอง

Loading

gdpr-image
maidwonderland uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more