3 ข้อดีของการใช้แม่บ้านคนไทยเป็นคนดูแลผู้สูงอายุ
การดูแลผู้สูงอายุ ต้องใส่ใจดูแลในด้านไหนบ้าง
5 กรกฎาคม 2019
บริการหาแม่บ้านแบบมืออาชีพ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดภาระภายในบ้านแบบที่คุณต้องการ
5 กรกฎาคม 2019
Show all

3 ข้อดีของการใช้แม่บ้านคนไทยเป็นคนดูแลผู้สูงอายุ

                ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มคนที่ต้องการได้รับการดูแล เอาใจใส่เป็นพิเศษภายในบ้าน ถือเป็นเสาหลักสำคัญของครอบครัวที่ทำให้คนในครอบครัวสามารถรวมกันได้เป็นปึกแผ่น ผู้สูงอายุภายในบ้านถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากสำหรับครอบครัว เพราะคนเหล่านี้ล้วนเคยดูแล อุ้มชู และให้ความรักเอาใจใส่กับทุกคนภายในครอบครัวในขณะที่พวกเขาเป็นวัยทำงาน เมื่อเข้าเข้าสู่วัยชรา หรือกลายเป็นผู้สูงอายุ จึงควรเป็นคนที่สำคัญอย่างมากภายในบ้าน การหาคนดูแลผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนในบ้านควรช่วยกันคิด และให้ความสนใจว่าใครเป็นคนที่เหมาะกับการดูแลคนสำคัญที่สุดภายในบ้าน โดยกลุ่มคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นคนดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านนั้น คนในสังคมมักมีความต้องการสรรหาแม่บ้านคนไทยมาทำหน้าที่นี้ ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. ภาษาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับกลุ่มคนผู้สูงอายุ เพราะคนกลุ่มนี้สามารถสื่อสาร และถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการได้ด้วยภาษา คนดูแลผู้สูงอายุ ควรเป็นแม่บ้านคนไทย เพราะจะทำให้การติดต่อ สื่อสารในด้านของความต้องการต่าง ๆ ไม่คลาดเคลื่อน เช่น ถ้าผู้สูงอายุรู้สึกไม่สบายตัว ต้องการให้หยิบยาประจำตัวก็จะสามารถทำได้แบบไม่คลาดเคลื่อน เป็นต้น นี่คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะจะทำให้ไม่เกิดอันตรายจากการดูแลที่ขาดความเข้าใจในการสื่อสาร
  2. ระดับการศึกษาทางด้านการพยาบาล การเลือกคนดูแลผู้สูงอายุนั้นถ้าเลือกให้ดีที่สุดควรเลือกคนที่จบการศึกษาด้านการพยาบาล หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เพรากลุ่มคนกลุ่มนี้จะถูกฝึกมาให้สามารถเข้าใจถึงความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้สูงอายุได้ดีมากกว่าคนทั่วไป เช่น ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ดี จึงต้องใช้ผู้ดูแลหยิบจับทุกสิ่งทุกอย่างให้ หรือผู้สูงอายุบางคนเป็นโรคความจำเสื่อม ทำให้จำสิ่งต่าง ๆ รอบตัวไม่ได้ ผู้ดูแลที่จบด้านพยาบาลจะมีความเข้าใจ และอดทนต่อพฤติกรรมดังกล่าวได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป เป็นต้น ดังนั้น การเลือกผู้ดูแลที่เป็นคนไทยก็จะทำให้สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ง่าย และตรงตามความต้องการมากกว่า
  3. ประสบการณ์ ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก คนดูแลผู้สูงอายุ ควรเป็นคนที่มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ คนเหล่านี้ต้องมีหนังสือรับรองที่น่าเชื่อถือ แม่บ้านคนไทยเป็นกลุ่มคนที่สามารถเข้าอบรมหลักสูตรเหล่านี้ได้ และสามารถที่จะขอหนังสือรับรองการทำงานที่มีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าคนต่างด้าว

                จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลทั้งร่างกาย จิตใจเป็นพิเศษ การเลือกผู้ดูแลที่เป็นคนไทยก็จะมีข้อดีกว่าคนต่างด้าวดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น คนดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มคนที่ควรมีความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนมากเป็นพิเศษ เพื่อจะนำมาซึ่งความสุขของทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันภายในบ้าน

Loading

gdpr-image
maidwonderland uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more