แม่บ้านคนไทย VS แม่บ้านต่างด้าว มีอะไรแตกต่างที่ต้องรู้ก่อนจ้างงาน
เลือกความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตที่ดีที่สุด เลือกจ้างแม่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญและถูกใจคุณ
5 กรกฎาคม 2019
ทำงาน ไม่ค่อยมีเวลา จำเป็นต้องหาคนมาดูแลผู้สูงอายุหรือไม่
5 กรกฎาคม 2019
Show all

แม่บ้านคนไทย VS แม่บ้านต่างด้าว มีอะไรแตกต่างที่ต้องรู้ก่อนจ้างงาน

                อาชีพที่มักจะมีผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อประกอบอาชีพสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัวด้วยอาชีพที่หลากหลาย แต่อาชีพที่แรงงานต่างด้าวมักจะเลือกเป็นอันดับแรก ๆ คือพี่เลี้ยงเด็กหรือแม่บ้านต่างด้าว และจำนวนของแรงงานต่างด้าวในอาชีพนี้มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนใกล้เคียงกับแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเด็กชาวไทยแต่ก่อนจะจ้างงานลูกจ้างที่ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือแม่บ้านที่เป็นชาวไทยหรือต่างชาติก็ต้องรู้วิธีการปฏิบัติหรือข้อกฎหมายที่แตกต่างกันว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้การว่าจ้างงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่ว่าจะเลือกลูกจ้างจากประเทศใดก็ตาม

                แรงงานต่างด้าวต้องยื่นขออนุญาตทำงานให้ถูกต้อง

                สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องคือนายจ้างต้องยื่นคำขอจ้างพี่เลี้ยงเด็กที่เป็นแรงงานต่างด้าว ต่อจากนั้นจึงนำแรงงานต่างด้าวไปยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 ในเขตพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะไม่ต้องดำเนินการหากเป็นแรงงานไทย

                สิ่งที่ต้องพกเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการประกอบอาชีพ

                หากเป็นการแสดงตัวตนโดยทั่วไปของคนไทยก็คือการใช้บัตรประชาชน ส่วนชาวต่างชาติก็ต้องมีหนังสือเดินทางและวีซ่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าพำนักอยู่ในต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย แต่ในกรณีแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเด็กต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตติดตัวไว้หรือเก็บไว้ระหว่างการทำงานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพราะถ้าถูกตรวจสอบแล้วไม่พบจะต้องมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ดังนั้นการจ้างงานระหว่างแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเด็กไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวก็ต้องแสดงตัวตนให้ถูกต้องและชัดเจนในทุก ๆ ครั้งที่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

                เปลี่ยนที่ทำงานหรือนายจ้างต้องแจ้งตามกฎหมาย

                การเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือนายจ้างของแรงงานไทยอาจทำเรื่องยื่นขอลาออกให้นายจ้างทราบล่วงหน้าและสามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้ทันที แต่ถ้าแม่บ้านต่างด้าวซึ่งถือเป็นแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการแจ้งเปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนนายจ้างที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1- 10 ที่เป็นสถานที่ทำงานปัจจุบัน โดยมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานปีละ 900 บาทและค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ 100 บาท

                ขั้นตอนการแจ้งการทำงานของแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหากผู้ที่ต้องการว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านชาวไทยหรือต่างด้าวก็ควรศึกษาขั้นตอนและกระบวนการว่าจ้างงานที่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้ขั้นตอนการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวอาจจะมีมากกว่าแรงงานไทย หากนายจ้างใช้บริการบริษัทจัดหาแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพก็จะช่วยให้วางใจและสบายใจได้ว่าจะมีผู้ช่วยจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ที่ซับซ้อนเหล่านั้นให้นายจ้างและแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวได้ครบทุกขั้นตอน

Loading

gdpr-image
maidwonderland uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more