วิธีคัดเลือกแม่บ้านแบบไหนจึงจะได้มือวางอันดับหนึ่งมาช่วยงาน
อาชีพแม่บ้าน อาชีพที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานของคุณและมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
5 กรกฎาคม 2019
หาพี่เลี้ยงเด็ก ที่เป็นทั้งพี่เลี้ยงและแม่บ้านด้วย ดีหรือไม่
5 กรกฎาคม 2019
Show all

วิธีคัดเลือกแม่บ้านแบบไหนจึงจะได้มือวางอันดับหนึ่งมาช่วยงาน

                ใคร ๆ ก็อยากได้แม่บ้านที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำความสะอาด เพื่อให้บ้าน สถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ต้องการให้มีสุขอนามัยที่ดีมีผู้ที่ไว้วางใจได้มาดูแลอยู่เสมอ ซึ่งการจะได้ว่าจ้างแม่บ้านที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งในเรื่องการทำความสะอาดก็ต้องมีเทคนิคในการคัดเลือกอยู่บ้าง เพราะการคัดเลือกคนมาทำงานบ้านไม่ใช่แค่ทำให้บ้านสะอาด แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกสุขลักษณะด้วยทักษะการทำงานที่มีความเชี่ยวชาญ แล้ววิธีเหล่านั้นมีอะไรบ้างและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ คงต้องลองใช้วิธีเหล่านั้นเพื่อตามหามือวางอันดับหนึ่งด้านการทำความสะอาด

                การพูดคุยตกลงกันในเรื่องการว่าจ้างเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นลักษณะงาน วันทำงานและวันหยุด รวมถึงการทำงานล่วงเวลา ซึ่งระหว่างพูดคุยกันเรื่องการทำงานก็ควรสัมภาษณ์เพื่อเลือกแม่บ้านที่ดีที่สุดด้วยข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั้งชื่อจริงและนามสกุลจริง ประวัติส่วนตัวด้านการศึกษาหรืออบรมต่าง ๆ หากมีการเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะด้านการทำความสะอาดหรือการบริหารจัดการบ้านก็สามารถเก็บเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาเป็นพิเศษร่วมด้วย ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการมองหาแม่บ้านต่างด้าวก็ควรศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติให้ดีก่อนจะว่าจ้าง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ใช้บริการจากบริษัทจัดหาแม่บ้านก็จะช่วยเรื่องการติดต่อสื่อสารหรือการเจรจาตกลงทั้งเรื่องการทำงานและกฎหมายต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะบริษัทดังกล่าวเปรียบเสมือนผู้แทนทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้การสื่อสารระหว่างกันได้ข้อตกลงที่ดีที่สุด

                นอกจากการหาวิธีพูดคุยเจรจาแล้ว อีกหนึ่งวิธีคัดเลือกแม่บ้านที่มีฝีมือมาดูแลบ้านของตนเองก็คือการเลือกใช้บริษัทจัดหาพนักงานทำความสะอาด ซึ่งถือว่ามีข้อดีมากมายสำหรับผู้ว่าจ้าง เช่น การคัดเลือกคนที่มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านต่างด้าวหรือชาวไทย และยังสามารถเป็นตัวแทนพูดคุยข้อตกลงต่าง ๆ แทนผู้ว่าจ้างได้ ยิ่งไปกว่านั้นบางบริษัทที่ต้องการเสริมทักษะให้กับพนักงานทำความสะอาดก่อนส่งไปที่บ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ก็จะมีการอบรมทั้งการทำความสะอาดที่ถูกต้อง การบริการที่สร้างความประทับใจ รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในบ้าน เป็นต้น

                การคัดเลือกแม่บ้านที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าไว้วางใจนั้นจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่น่าเชื่อถือพร้อมกับการสัมภาษณ์ที่จะช่วยให้ทราบประวัติของผู้ที่มาทำความสะอาดได้อย่างละเอียด แต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะสามารถเลือกคนมีฝีมือได้เองหรือไม่ก็อาจจะใช้บริการจากบริษัทจัดหาพนักงานทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและพร้อมจะช่วยให้ทุกปัญหาในการว่าจ้างงานผ่านไปด้วยความเป็นมืออาชีพ

Loading

gdpr-image
maidwonderland uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more