รู้สักนิด!! จ้างแรงงานต่างด้าว ไม่มีใบอนุญาตผิดกฎหมายนะ
5 เรื่องที่ควรรู้ก่อนใช้บริการพี่เลี้ยงเด็ก และสิ่งที่ต้องเตรียม
5 กรกฎาคม 2019
10 ประโยชน์จากการเลือกแม่บ้านคนไทยมาดูแล สุขได้เหมือนคนในครอบครัว
5 กรกฎาคม 2019
Show all

รู้สักนิด!! จ้างแรงงานต่างด้าว ไม่มีใบอนุญาตผิดกฎหมายนะ

                หากคุณต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงาน คุณจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจ้างให้ดีด้วย ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของใบอนุญาตทำงานนั่นเอง เพราะกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตด้วย ไม่อย่างนั้นจะถือเป็นการฝ่าฝืนและผิดกฎหมาย ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวกันก่อนดีกว่า

ทำไมคนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงาน

                มีการกำหนดเพื่อความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบการเข้ามาทำงานของคนต่างด้าว ดังนั้นจึงต้องมีการขอหนังสืออนุญาติเข้าเมืองและขอใบอนุญาตทำงานจากกรมแรงงานก่อน จึงจะสามารถทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายได้ ทั้งนี้เมื่อมีนายจ้างต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวคนใดก็จะต้องทำใบอนุญาตที่ระบุอย่างชัดเจนด้วยว่าใครเป็นนายจ้างลูกจ้าง ทำงานประเภทใดและทำงานที่ไหน หากไม่มีใบอนุญาตจะถือเป็นความผิดที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นก่อนจ้างแรงงานหรือแม่บ้านต่างด้าวก็อย่าลืมขอใบอนุญาตให้เรียบร้อยด้วย

ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องทำอย่างไร

                หากคุณต้องการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าว ต้องปฏิบัติดังนี้

1.ตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตทำงานไหม

                อันดับแรกคุณจะต้องตรวจสอบก่อนว่าแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ รวมถึงได้เข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่า เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

2.ขอใบอนุญาตลูกจ้างนายจ้างให้เรียบร้อย

                ถึงแม้ว่าจะมีใบอนุญาตทำงานเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถจ้างงานได้ทันทีเพราะจะต้องมีการขอใบอนุญาตที่มีการระบุชื่อนายจ้าง-ลูกจ้างอีก รวมถึงข้อมูลสำคัญอย่างประเภทของงาน เช่น แม่บ้านต่างด้าว พี่เลี้ยง กรรมกร เป็นต้น ซึ่งก็จะมีข้อบังคับตามมาอีกว่าจะต้องทำงานกับนายจ้างที่ได้ระบุชื่อไว้เท่านั้น และห้ามใช้งานคนต่างด้าวนอกเหนือจากที่ระบุไว้เด็ดขาด

3.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างคนต่างด้าว

                คุณจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อปฏิบัติระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต่างด้าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจ้างแรงงานตามมาในภายหลัง

ข้อควรจำในการจ้างคนต่างด้าว

                คุณจะต้องควบคุมให้ลูกจ้างพกใบอนุญาตติดตัวตลอดเวลา เพราะหากมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษต้องเสียค่าปรับ หรือคุณอาจเก็บใบอนุญาตของลูกจ้างต่างด้าวไว้ในสถานที่ทำงานเลยก็ได้ จะได้ไม่ต้องกังวลว่าลูกจ้างจะลืมพกใบอนุญาตติดตัวมาหรือไม่

                การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานย่อมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และมีโทษ ดังนั้นควรเลือกจ้างคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตพร้อมจะดีกว่า รวมถึงควรขอใบอนุญาตทำงานระหว่างนายจ้างลูกจ้างให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้คุณก็สามารถจ้างคนต่างด้าวมาทำงานได้อย่างสบายใจแล้วล่ะ

Loading

gdpr-image
maidwonderland uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more