ข้อแตกต่าง แม่บ้านคนไทยVSแม่บ้านต่างด้าว
9 เทคนิคทำความสะอาด ที่แม่บ้านโรงแรมอยากบอกคุณ
18 พฤษภาคม 2023
คนดูแลผู้สูงอายุ
สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุ ที่เปลี่ยนแปลงตามวัย
30 พฤษภาคม 2023
Show all

ข้อแตกต่าง แม่บ้านคนไทยVSแม่บ้านต่างด้าว

” การหาแม่บ้าน หรือจัดจ้างแม่บ้าน ก็มีทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่กำลังจะหาแม่บ้านคงกำลังสงสัยอยู่แน่ ๆ ว่า แม่บ้านคนไทยกับแม่บ้านต่างด้าวมีข้อแตกต่างอะไรบ้าง บทความนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น ” 

Loading

ข้อความแตกต่างของ แม่บ้านคนไทย VS แม่บ้านต่างด้าว

 • เอกสารจัดจ้างงาน

  การจ้างงานแม่บ้านคนไทย เนื่องจากเป็นบุคคลในประเทศเหมือนกันเอกสารการรับเข้าทำงานก็อาจจะมีไม่มาก เช่น เอกสารทั่วไป สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองประวัติอาชญากรรม เพราะเราจะจ้างเข้ามาดูแลคนสำคัญในบ้าน และใกล้ชิดทรัพย์ของเราเป็นพิเศษก็อาจจะต้องมีการตรวจเช็กประวัติกันอย่างละเอียด ว่าเคยก่อเหตุลักทรัพย์ที่ไหนหรือไม่ เคยมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหม เป็นต้น

  แต่ในส่วนนี้จะง่ายสำหรับขึ้นสำหรับคุณมาก ๆ คือ การเลือกหาแม่บ้าน ผ่านบริษัทจัดหาแม่บ้าน เพราะทางบริษัทจะทำการกรองข้อมูล ประวัติส่วนตัวเบื้องต้น และพร้อมกับการฝึกอบรมงานแม่บ้านอย่างถูกวิธี ไม่ว่าจะการทำความสะอาดบ้าน การเป็นพี่เลี้ยง หรือการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพตามหลักที่ควรจะเป็น

  ในส่วนของการจ้างแม่บ้านชาวต่างด้าว ก็อาจจะมีขั้นตอนเอกสารในส่วนที่นายจ้างต้องรับผิดชอบ

  ที่มากกว่าการจ้างแม่บ้านคนไทย ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล) สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน แผนที่สถานที่ทำงาน รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก และรายละเอียดความต้องการสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น แต่เอกสารในส่วนของแม่บ้านชาวต่างด้าว ก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็บริษัทจัดหาแม่บ้าน จัดการให้ และการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องมีสัญญา MOU หากจ้างผ่านบริษัทจัดหาแรงงาน ก็สามารถทำผ่านบริษัทได้เลย

 • ความอดทนในการทำงาน

  ก็ต้องยอมรับตามคำบอกเล่า หรือประสบการณ์ที่เคยเห็นจริง ๆ แรงงานชาวต่างด้าวจะมีความอดทนในการทำงานสูงมาก ซึ่งคนไทยก็เช่นกัน แต่อาจจะอดทนในเนื้องานอย่างอื่นมากกว่า งานแม่บ้าน แต่เชื่อว่าถ้าเลือกหาแม่บ้าน จากบริษัทจัดหาแม่บ้าน ไม่ว่าจะแม่บ้านชาวต่างด้าว หรือแม่บ้านชาวไทย ก็จะได้ผู้ที่มีความอดทน ความรับผิดชอบในงานแน่นอน

 • ความเข้าใจในการสื่อสาร

  ซึ่งข้อนี้แม่บ้านชาวไทยจะมีความได้เปรียบเนื่องจากเป็นภาษาที่เราใช้กันอยู่แล้ว การสื่อสารความต้องการก็อาจจะเข้าใจกันได้มากกว่า รวมถึงการดูแลบ้าน การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดก็ค่อนข้างจะเป็นสไตล์เดียวกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเลือกจ้างแม่บ้านชาวต่างด้าวแล้วจะสื่อสารกันไม่เข้าใจ เพราะชาวต่างด้าวบ้างคนก็อาจจะเก่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช่นกัน บางรายอาจจะเติบโตและเข้าใจวัฒนธรรมการกินอยู่แบบคนไทยเลยก็ได้ อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวคุณว่าต้องการแม่บ้านคนไทยหรือแม่บ้านชาวต่างด้าวนั้นเอง

 • ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือน

  ประเทศไทยมีกฎหมาย ปี 2565 กำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันปรับเป็น 335 บาทโดยประมาณ ก็จะมีบุคคลเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะมาเลือกทำงานบ้าน แต่ปัจจุบันก็มีนายจ้างที่จ่ายเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนชาวออฟฟิศ พร้อมสวัสดิการมากมาย และในมุมมองค่าแรงขั้นต่ำของเมืองไทยสำหรับแรงงานต่างด้าวหรือแม่บ้านชาวต่างด้าวนั้น ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับค่าแรงในภูมิประเทศของเขา และงานบ้านก็ไม่ใช่งานที่ต้องใช้แรงมากมาย ก็เรียกว่า งานสบายรายได้ดีเลยทีเดียว

 • ประสิทธิภาพในการความสะอาด

  ปัจจุบันบริษัทจัดหาแม่บ้านก็เกิดขึ้นมามากมาย ทั้งแม่บ้านชาวไทย และแม่บ้านชาวต่างด้าว เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการของนายจ้าง ซึ่งบริษัทจัดหาแม่บ้านก็ได้มีการวางโปรแกรมฝึกอบรมแม่บ้านก่อนที่จะส่งไปประจำตามบ้านของนายจ้าง อย่าง Mindhomeservice ก็มีการเทรนหลักการการทำงานก่อน มีการคัดกรองในเรื่องประวัติให้ด้วย และด้วยเหตุผลส่วนใหญ่ที่เลือกหาแม่บ้าน ผ่านบริษัทจัดหาแม่บ้าน คือ ได้แม่บ้านมืออาชีพ และสัญญาจ้างยุติธรรมทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งจุดนี้เป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

      จริง ๆ แล้วความแตกต่างของแม่บ้านคนไทยกับแม่บ้านต่างด้าว ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเท่าไร อาจจะมีในเรื่องของเอกสารที่อาจจะหลายขั้นตอนนิดหน่อย ในส่วนความรับผิดชอบ คิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน เราก็สามารถสแกนคุณสมบัติตรงได้ตั้งแต่ขั้นตอนสัมภาษณ์งาน ซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่คุณในฐานะ นายจ้าง แล้วว่า คุณต้องการหาแม่บ้านที่มีคุณสมบัติแบบไหนบ้าง รายละเอียดหน้าที่และเงินเดือนที่รับได้ ซึ่งถ้าคุณมองว่าการจะหาแม่บ้านที่ใช่ด้วยตนเองค่อนข้างยาก และต้องใช้พลัง เวลา และเงินในการค้นหาแม่บ้านที่ใช่ การเลือกใช้บริการบริษัทจัดหาแม่บ้านก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน

Cr. 

gdpr-image
maidwonderland uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more